Finska AI-bolaget Metroc säkrar finansiering på 24 miljoner SEK för att expandera på nordiska och europeiska marknader

Finska Metroc ökar takten, bland annat i Sverige, genom att ta in 24 miljoner kronor (2 miljoner euro). Företaget har utvecklat ett AI-system (Artificiell Intelligens) som ska hjälpa företag att identifiera nya projekt och ge en omfattande och enkel marknadsanalys.

Metrocs plattform samlar självständigt in realtidsdata från tusentals offentliga källor och presenterar den på ett användarvänligt sätt. “Under lång tid har marknadsinformationen för byggbranschen varit ofullständig, föråldrad och spridd över olika plattformar, vilket har lett till att byggföretag inte har kunnat hitta lämpliga projekt, kunder och partners vid rätt tidpunkt”, säger Metrocs VD, Jussi Virnala, i ett pressmeddelande. “Detta har lett till osäkerhet för både företag och slutkunder.”

Finansieringen kommer från det finska riskkapitalbolaget Lifeline Ventures. “Metroc är en mycket lovande startup, vilket framgår av företagets starka tillväxtsiffror och betydande kundreferenser”, säger Peteri Koponen på Lifeline Ventures. “Metroc leder digitaliseringen av en traditionellt konservativ bransch genom att utnyttja den fulla potentialen hos AI.”

Bolaget har idag 300 kunder i både Sverige och Finland och det nya kapitalet kommer att användas för att ta ännu större steg in på den nordiska och europeiska marknaden. Förra året hade Metroc en omsättning på 8,3 miljoner kronor med en förlust på 1,7 miljoner kronor.

Att bolaget nu tar steget ut på den nordiska och europeiska marknaden är ett viktigt steg i tillväxtstrategin. Med den nya finansieringen är Metroc väl positionerat för att fortsätta sitt uppdrag att omvandla byggbranschen genom kraften i AI. Företagets innovativa tillvägagångssätt för marknadsanalys och projektidentifiering förändrar spelplanen för branschen och ger företagen de verktyg de behöver för att fatta välgrundade beslut och minska osäkerheten.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *