Influencerns ambitiösa NFT-projekt, World of Alidia, stängs i förtid efter kritik och finansiella motgångar

Influencern Vanja Wikström och hennes partner Niklas Malmqvist har meddelat att de lägger ner sitt ambitiösa NFT-projekt World of Alidia efter mindre än 18 månaders drift. Projektet, som riktade sig till kvinnor och nybörjare inom blockkedjeområdet, sålde digitala konstverk som NFT (Non-Fungible Tokens) för tusentals svenska kronor och utlovade livslångt medlemskap, nätverksmöjligheter, evenemang och till och med yogarum för investerare.

Projektet har dock mötts av kritik för att inte ha informerat köparna tillräckligt om riskerna med NFT-investeringar. Marknaden för NFT har sett en betydande krasch, med många projekt som snabbt förlorar värde. Detta, tillsammans med det faktum att World of Alidia bara lyckades samla in en bråkdel av det förväntade kapitalet, har lett till projektets för tidiga stängning.

Det ursprungliga målet för World of Alidia var att ta in 30 miljoner SEK genom försäljning av NFT:er och generera löpande intäkter genom andrahandsförsäljning. Projektet lyckades dock endast samla in 2,6 miljoner SEK. Planen att generera ytterligare intäkter genom royalties från sekundärförsäljning omintetgjordes också när en stor handelsplattform tog bort denna möjlighet.

Beslutet att lägga ner projektet har mötts av kritik och anklagelser om bedrägeri. Wikström och Malmqvist har mött skepticism och motstånd sedan projektets start. Trots detta har de upprätthållit sin transparens och sitt engagemang för projektet och sagt att de sätter sitt rykte på spel för World of Alidia.

Projektet syftade också till att bidra med medel till ME/CFS-forskning, en sak som ligger grundarna varmt om hjärtat. Men eftersom projektet inte blev någon framgång kunde inga betydande donationer göras.

I ett blogginlägg med titeln “The Future of World of Alidia” uttryckte Wikström sin besvikelse över projektets misslyckande. Hon skrev: “Det här blogginlägget är väldigt svårt för mig att skriva, eftersom jag vet att det kommer att göra många av er besvikna. Jag är själv besviken.” Hon förklarade vidare att trots att “oceaner av tid, kärlek och energi” investerats i projektet, kunde de inte generera intäkter i den form som företaget drevs.

Värdet på World of Alidias NFT:er har sjunkit från 3000 SEK till några hundra SEK. Trots detta uppmanade Wikström NFT-köparna att känna sig stolta och kallade dem “pionjärer”.

När det gäller framtiden har Wikström och Malmqvist inga planer på nya affärsprojekt och kommer att fokusera på att lösa efterdyningarna av World of Alidias stängning. De har försäkrat investerarna om att NFT:erna kommer att lagras för framtida bruk, i hopp om att de kan ha ett värde som samlarobjekt i framtiden.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *