Ökad företagsmarknad driver tillväxten av nyregistrerade bilar i Sverige, men den totala marknaden är fortfarande negativ

Antalet nyregistrerade personbilar i Sverige ökade med nästan åtta procent under maj 2023, drivet av företagsmarknaden som stod för sju av tio nyregistreringar. Den totala marknaden för året är dock fortsatt negativ, där privatmarknaden endast hålls uppe av premiumsegmentet. Om regeringen inte inför nya kontrollåtgärder kan slutet av 2023 och 2024 komma att präglas av en betydande nedgång i bilförsäljningen. Detta beror på att årets orderutveckling för nya personbilar ligger på halva volymen jämfört med förra året, där försäljningen av elbilar drabbades hårdare än fossildrivna bilar.

I maj uppgick antalet nyregistrerade personbilar till 28.490, en ökning med nästan åtta procent jämfört med samma månad förra året. Sett till årets fem första månader har det skett en minskning av nyregistreringarna med knappt fem procent jämfört med förra året. Liksom under årets tidigare månader stod företagen i maj för en hög andel, 70 procent, av nyregistreringarna jämfört med 55 procent förra året. Nyregistreringarna beror på branschens förbättrade leveransförmåga från rekordstora orderböcker. Många passade också på att köpa innan klimatbonusen togs bort i november 2022.

“Privatmarknaden för personbilar är fortsatt iskall, särskilt för elbilar. Det kommer att bli värre eftersom nya order för personbilar har halverats, där elbilar står för den största minskningen. Regeringen behöver nu införa nya styrmedel för att öka elektrifieringen och för att Sverige ska nå sina klimatmål”, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.

I maj utgjorde elbilar ca 41 procent av alla nyregistrerade personbilar och andelen laddbara bilar uppgick till totalt 61,9 procent. De höga nivåerna beror på att företagen elektrifierar sina flottor och att tjänstebilsutvecklingen är fortsatt stark. Sedan mitten av 2021 har privatmarknaden drivit den snabba ökningen av elbilar, som nu har bromsat in och skiftat till företagsmarknaden.

Effekterna av färre nybilsregistreringar innebär också en allt äldre fordonsflotta, vilket är negativt för både miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Medelåldern på skrotade personbilar har under de senaste åren ökat från 17 till 19 år, enligt beräkningar från Mobility Sweden.

Lätta och tunga lastbilar ökade sina registreringar i maj med drygt 31 respektive 25 procent. Detta drivs av att transportörerna vill förnya sin fordonsflotta med mer effektiva fordon och industrins fortsatta behov av transporter. Samtidigt minskade antalet nyregistrerade bussar med 67 procent och är hittills 34 procent lägre jämfört med samma period förra året. Nedgången beror på tidpunkten för stora offentliga upphandlingar av stadsbussar samt att beställningstrafiken av turistbussar ännu inte har kommit igång. Året fortsätter att utvecklas väl för tunga och lätta lastbilar med fler elektrifierade fordon, men det är på betydligt lägre nivåer än för personbilar.

“Svensk konkurrenskraft bygger på att omställningen till elektrifiering på den svenska marknaden ligger i framkant. Därför är det viktigt att vi har effektiva och träffsäkra styrmedel utvecklade även för tunga fordon”, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *