Populär butik kommer att fördubblas i storlek, vilket ger nya möjligheter och förbättrad shoppingupplevelse

Detaljhandelslandskapet kommer att förändras dramatiskt i och med expansionen av en populär butik. Butiken, som för närvarande har en yta på 406 kvadratmeter, kommer att mer än fördubblas till 902 kvadratmeter. Denna expansion kommer inte bara att ge en rymligare shoppingmiljö utan också erbjuda nya möjligheter för butiken.

Den större butiken kommer att ge större möjligheter till veckohandel och har potential att avsevärt öka butikens omsättning. Den nya butiken har varit efterlängtad av både personal och kunder. Personalytorna har förbättrats och butiksytorna har anpassats med mer utrymme för rörelse i butiken.

“I den gamla butiken är det svårt att ta sig runt med en kundvagn. Butiksbygget har varit på gång i nästan tio år och de gamla lokalerna har i princip fått lappas och lagas med silvertejp”, säger Peter Berggren.

Med sitt bredare sortiment ser VD fram emot att kunna konkurrera mer med de andra butikerna i området. Det ska ske genom en ny förbutik och nya prioriteringar. “Det blir mer fokus på färskvaror med en större avdelning för frukt och grönt. Allt kommer att vara större”, tillägger han.

Coops investering i Karlshamn beräknas landa på mellan 13 och 17 miljoner kronor.

I november 2018 öppnade Stora Coop på Tomtebo i Umeå. Nu, drygt fem år senare, planerar man för en större expansion. “Vi behöver en större butik”, säger Henrik Skyttberg. Byggnaden där Stora Coop ligger är 2 500 kvadratmeter stor, medan själva butiksytan är 1 700 kvadratmeter. Coop Nord vill nu expandera med 1 200 kvadratmeter.

“Butiken går mycket bra och har en stark tillväxt. Vi äger också fastigheten, vilket innebär att vi har inflytande över den. Vi ser att det händer mycket i närområdet. Bland annat planerar kommunen för Tomtebo strand, som kommer att rymma flera tusen bostäder”, säger Henrik Skyttberg.

Han berättar för Folkbladet Västerbotten att projektet ligger några år fram i tiden. Innan det kan bli verklighet krävs en ändring av detaljplanen. En begäran om planändring har lämnats in till byggnadsnämnden i Umeå kommun.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *