Strawberry samarbetar med Zebrain för att erbjuda digital coachning till ledare och chefer på 230 hotell

Zebrain, den ledande plattformen för digital coaching i Norden, meddelade idag att Strawberry (tidigare Nordic Choice Hotels) har tecknat ett ramavtal för att erbjuda digital coaching till ledare och chefer inom organisationens 230 hotell. Zebrains digitala coachingprogram, med individuellt matchade, högt certifierade coacher, är specialiserat på att driva beteendeförändring och effektivt utveckla humankapital. Ramavtalet gör Zebrain till exklusiv partner för huvudkontorets pågående ledarskapsinitiativ och till rekommenderad partner för enskilda hotell inom den nordiska koncernen.

I ett inledande pilotprojekt som kommer att pågå från oktober 2022 till april 2023 har Zebrain varit involverad i Strawberrys mentorskapsprogram där 20 hotelldirektörer och högre chefer har haft tillgång till regelbunden coachning. Efter avslutat program rapporterade samtliga deltagare en positiv förändring, där självledarskapet ökade med hela 13%, självkännedomen med 20%, motivationen med 8% och grundenergin, dvs. välbefinnande och frånvaro av negativ stress, ökade med 16%.

“Vi tittar ständigt på nya sätt att driva och utveckla ledarskapet inom organisationen. Samarbetet med Zebrain har varit uppskattat, där vi har fått positiv feedback från de som hittills har kunnat testa och mätbara resultat. Vi kommer att fortsätta att erbjuda coachning inom ramen för vårt mentorskapsprogram. Det nya ramavtalet med Zebrain gör det också enkelt för fler personer inom organisationen att få tillgång till coachning”, säger Sandra Janbell, Director Talent & Development på Strawberry.

“Coachning är bevisat effektivt för att utveckla individers potential, där vi genom vår digitala plattform gör coachningen tillgänglig, effektiv och möjliggör mätbara framsteg i coachningen. Resultaten från vår första pilot med Strawberry talar för sig själva och det nya ramavtalet visar på nya möjligheter att skala upp coachning i större organisationer. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Strawberry”, säger Anna Bloth Karling, VD och medgrundare av Zebrain.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *